Scrum i praktiken

25-26 september 2024 i Linköping

Utveckla med kundvärde i fokus

Vill du förbättra förmågan att utveckla system som kunder behöver och är villiga att betala för? Undrar du hur agil utveckling kan hjälpa dig och ditt team? Undrar du hur och varför Scrum fungerar i praktiken? Behöver ni hjälp att komma igång med Scrum? I så fall är detta kursen för dig!

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en inblick i vad de olika delarna i Scrum innebär i praktiken, samt en översikt av vad agil utveckling är. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

 

Precis som Scrum, tar kursen utgångspunkt i värderingar och principer för agil utveckling. Dessa är viktiga att förstå för att kunna använda Scrum omdömesfullt. Scrum är ett enkelt ramverk sammansatt av ett fåtal byggstenar. Helhetsperspektiv, transparens, kundnytta och kvalitet är centrala delar.

 

Grunderna i Scrum är enkla att beskriva och att förstå. Svårigheten är att veta hur detta ska tillämpas i praktiken. Hur samverkar rollerna? Vad gör en Scrum Master? Hur utformas en Product Backlog? Hur går en sprintplanering till? Vad är viktigt att tänka på? Vad är syftet med de olika delarna? Genom Combitechs kurs ger vi dig svar på dessa frågor.

 

De praktiska övningsmomenten baseras på realistiska exempel, och kan i viss mån anpassas efter önskemål och behov. Våra erfarna kursledare bjuder på sina egna upplevelser och erfarenheter av att använda Scrum i praktiken. Syftet är att skapa förutsättningar för dig att tillämpa det i din verksamhet.  

Kursinnehåll

  • Vad är agil utveckling? – Värderingar och principer
  • Vad är Scrum? – Helhetsperspektivet
  • Hur fungerar Scrum? – Roller, artefakter, ceremonier och regler
  • Praktiska övningar och erfarenheter  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig både till dig som vill lära dig grunderna i agil utveckling med Scrum och till dig som vill veta hur det kan tillämpas i ett verkligt utvecklingsprojekt.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs,men erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete är en fördel.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • känna till grundstenarna i Scrum
  • förstå de grundläggande värderingarna och principerna för agil utveckling
  • vara förberedd för att börja använda Scrum i praktiskt utvecklingsarbete

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Ola Tegvald

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. *Kursmaterialet är på engelska*

Anmälan för Scrum i praktiken