Säkra bankkortsbetalningar

Säkra betalningar genom kryptering, nyckelhantering och processer. I de komplexa och känsliga miljöer som utgör dagens betalningssystem är kryptering en förut-sättning för trygga och säkra flöden. Kursen ger en grundläggande förståelse av kryptering och nyckelhantering, tillämpningar och påverkan på vårt betalningssystem och dess ingående komponenter. Även kravbilden och olika typer av skyddsåtgärder kommer att behandlas under kursen, tillsammans med test och granskning.

Kursbeskrivning

I de komplexa och känsliga miljöer som utgör dagens betalningssystem krävs trygga och säkra flöden. Här är kryptering och nyckelhantering en förutsättning. Kryptering används för att säkra upp samtliga komponenter i betalningssystemet och är implementerad i såväl hård- som mjukvara. Att ha en förståelse för grundfunktionaliteten i kryptering ger en insyn i hur hela systemets säkerhet är uppbyggt samt vikten av ett bra informationssäkerhetsarbete i verksamheten.

 

Krav och olika typer av skyddsåtgärder kopplat till PIN-terminaler kommer att behandlas under kursen, tillsammans med test- och granskningsprocessen. Deltagaren kommer även att vara bekant med de olika PCI-standarderna samt säkerhet. De olika komponenterna och grunderna kopplat till en säkerhetsinfrastruktur (PKI) ingår som delmoment i kursen.

Kursinnehåll

 • Betalkortsregelverket PCI
 • Generell informationssäkerhet
 • ISO27001, infosäk för verksamheten
 • Översikt kortbetalning
 • Nyckelgenerering och slumptal
 • PED (marknad, säkerhet, test & granskning)
 • Skimming och motåtgärder
 • PIN, EMV
 • PKI och nyckelhantering
 • Säkra enheter (HSM, zonväxel)
 • Protokoll (PPL, iPOS, UKPT, SPDH, HISO)
 • Nycklars användning

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig främst till PCI-ansvariga, Security Center-personal, nyckelbärare och utvecklare/arkitekter inom betalningsbranschen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom kortbetalningar och betalningssäkerhet är en fördel, men inte ett krav.  

Mål med kursen

Efter kursen ska deltagaren ha en grundläggande förståelse av kryptering och nyckelhantering. Deltagaren ska förstå innebörden av, och beroenden mellan, de olika komponenterna, aktörerna och säkerhetsfunktionerna inom kortbetalningar.  

Kursansvarig

Jimmy Haeggström

Kursinformation

Kurslängd: Kursen hålls som en endagarskurs eller som en tvådagarskurs. Tvådagarskursen inkluderar mer detaljerad information.
Kostnad: 1 dag: 8.900 kr, 2 dagar: 16.800 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Säkra bankkortsbetalningar