Säkerhetsprövning och Intervjuteknik

Del 1

Skydd för organisationer i dagens säkerhetsklimat är avgörande. Vår utbildning ger nödvändiga verktyg för att hantera personalsäkerhetsrisker effektivt. Lär dig förebygga och upptäcka hot från både blivande och nuvarande anställda samt avslutade anställningar. Genom lagstöd och bästa metoder lär vi dig utföra grundutredningar och intervjuer för att säkerställa en tryggare arbetsmiljö.

Del 2

Få verktygen för att hantera utmanande säkerhetsprövningssamtal effektivt. Genom avancerad frågeteknik och beteendeanalys lär du dig skapa kvalificerade beslutsunderlag även i de mest komplicerade situationerna. Perfekt för samtalsledare som vill utveckla sin förmåga att navigera genom intervjuer med förhöjda risker. För deltagande krävs tidigare genomförd kurs: Säkerhetsprövning och Intervjuteknik – Del 1.

Säkerhetsprövning linjechefer

Utbildningen är skräddarsydd för linjechefer, HR- och säkerhetspersonal som leder uppföljande säkerhetsprövningssamtal. Vi ger dig verktygen för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsskyddslagen med fokus på förnyade säkerhetsprövningssamtal. Lär dig förebygga och identifiera risker hos befintlig personal, samt de som avslutar sina anställningar. Kombinerad teori och praktiska övningar för att stärka förmågan att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Gustaf Sundman

Kursansvarig

gustaf.sundman@combitech.com

+46 (0) 734 37 90 76