Referenssystem och form & läge - tillämpning

Nyckeln till geometrisk perfektion

Vill du förbättra din mekaniska konstruktion så att du undviker överraskningar vid produktionsstart?            

Är du och ditt team osäkra på hur symbolerna på ritningen hänger ihop med uppmätningsprotokollet och produktens funktionsproblem?  a kursen för dig.

Kursbeskrivning

Denna kurs vänder sig till dig som behöver förstå hur man upprättar ett robust referenssystem som bas för artikelns position och sedan kopplar rätt typ av form&läge krav som väl beskriver artikelns funktioner.

 

Vi repeterar grunderna i val och angivelse av referenssystem samt kravsättning med hjälp av form&läge baserat på ISO standard, men vi har även exempel med ASME och VCC standard. Fokus är tillämpning på olika typer av artiklar där vi arbetar med praktiska övningar som även är möjliga att anpassa efter målgruppen.

 

Vi går också igenom hur kravsättning skall verifieras genom uppmätningar och hur man skall tyda mätresultaten för att underkänna eller godkänna en artikel.

Kursinnehåll

  • Val av referenssystem
  • Definition av referens
  • Samverkande/stödpunkter
  • Övningsuppgifter referenser
  • Vad är en tolerans
  • Form, riktning och läge
  • Definitioner
  • Tilläggsinformation
  • Övningsuppgifter form/läge och mätresultat  

Vem vänder sig kursen till?

Konstruktör mekanik, produktionsberedare, kontrollberedare, inköpstekniker.         

Vilka förkunskaper krävs?

Grundkurs i ISO, ASME eller något års erfarenhet av mekaniska konstruktionsunderlag.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att kunna:

Ange referenser enligt ISO/ASME. Upprätta robusta referenssystem. Koppla krav för form, riktning och läge utifrån funktion. Jämföra mätresultat mot angivna krav.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Anders Okstam

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Referenssystem och form & läge - tillämpning