Problemlösning med C++

Programmeringsspråket C++ med till-hörande standardbibliotek är omfattande. För att komma igång snabbt behöver fokus ligga på det viktigaste och mest använda delarna. Denna kurs prioriterar praktisk användning av C++ för att lösa problem.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en kortare översikt för att skapa förståelse för bakgrunden till C++. Därefter får du en genomgång av en stor delmängd av C++.

 

För att lära sig ett programmeringsspråk är praktiska övningar en mycket viktig del. Därför väljer vi att använda en stor del av kurstiden till praktiska laborationer där kursdeltagarna direkt får använda sina nyvunna kunskaper. De allra flesta övningar har ett framtaget startmaterial för att deltagarna ska kunna fokusera på det centrala i respektive övning. Det finns därtill en del extra övningar för deltagare med mer förkunskaper.

 

Alla deltagare får en kurspärm med allt presentationsmaterial.

 

Det händer mycket inom standardisering av C++. Kursen har nyligen uppdaterats för att täcka senaste uppdateringarna av C++ standarden, C++20.

Kursinnehåll

 • Inledning
 • Hello World och inbyggda typer
 • Deklarationer
 • Operatorrer och kontrollstrukturer
 • Funktioner
 • Strängar
 • Strömmar
 • Skapa egna typer
 • Generiska konstruktioner
 • Sekventiella behållare och iteratorer
 • Associativa behållare
 • Undantag (exceptions)
 • Algoritmer, område (ranges)
 • Organisering av program
 • Minneshantering
 • Arv, dynamisk bindning och polymorfism
 • Parallell exekvering  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till utvecklare som ska börja, eller nyligen har börjat, med C++.

Vilka förkunskaper krävs?

Praktisk erfarenhet av programvaruutveckling i annat språk, exempelvis C eller Java.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna medverka i utvecklingsprojekt med C++ som programmeringsspråk. Deltagaren ska vara bekant med språkets konstruktioner samt känna till språkets styrkor och svagheter.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Jan Rosendahl

Kursinformation

Kurslängd: 3 dagar
Kostnad: 25.200 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Problemlösning med C++