Praktisk guide till kravinsamling, analys och dokumentation

29 oktober 2024 i Linköping

Avslöja kravhanteringens hemligheter: bemästra grunderna

Påbörja en praktisk resa i kravhantering, stärk din kundskap om grundläggande processer och använd enkla tekniker som är värdefulla för projektframgång över olika branscher. Denna praktiskt inriktade kurs förtydligar grundprinciper och aktiviteter som ger dig möjlighet att navigera och tillämpa kravhantering på verkliga utmaningar.

Kursbeskrivning

Krav skapar en tydlig ram för projektets planering och genomförande, vilket säkerställer att projektet eller produkten framgångsrikt uppfyller sina mål. Kursen går igenom de praktiska aspekterna av kravhantering och lär dig behärska dess processer, principer och grundläggande terminologi. 

Vår kurs bygger en solid grund, förmedlar ett sätt att tänka om krav, och förklarar hur krav används i olika sektorer. Kursen utrustar dig med en mångfald av tekniker för kravanalys och formulering. Du kommer inte bara att lära dig att formulera precisa krav utan också att känna igen vad som definierar ett ”bra” krav, hantera komplexiteten i design kontra krav, och resonera om rätt balans mellan abstraktion och detalj.

Våra interaktiva sessioner kommer att stärka din förståelse för nyckelkoncept och deras tillämpningar i praktiken. Genom att dra nytta av bästa praxis från grundläggande verk och standarder (som INCOSE, BABOK, ISO/IEC/IEEE 29148, Agila metoder, IREB och Design Thinking), säkerställer kursen en heltäckande kunskapsbas och en verktygslåda redo för alla kravutmaningar.

Kursinnehåll

  • Förståelse för krav- och processterminologi
  • Varför dokumentera krav?
  • Fördjupning i grunderna (t.ex. kravtyper eller intressenter)
  • Anta en strukturerad process för att arbeta med krav
  • Tekniker för att analysera och formulera krav 
  • Praktiska övningar
  • Diskussion kring utmaningar och möjligheter med kravhantering

Vem vänder sig kursen till?

Perfekt för alla som är inblandade i eller beroende av konsten att analysera och skriva krav.  

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Utbilda deltagare i ett klart och praktiskt sätt att tänka om krav som fungerar i alla branscher, med en enkel och strukturerad metod för att analysera och formulera krav.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Ekhiotz Vergara Alonso  

Tillval vid onsite-kurs dag 2

För mer fördjupad, praktisk träning, kontakta Combitech angående den valfria andra dagen. Skräddarsydd för dem som önskar ytterligare finslipa sina färdigheter, erbjuder den ytterligare praktiska övningar med verkliga exempel och scenarier.

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag (+1 dag tillval. Se info ovan)
Kostnad: 1 dag: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. *Kursmaterial på engelska

Anmälan för Praktisk guide till kravinsamling, analys och dokumentation