Praktisk ASD S1000D, fördjupningskurs

Behov av teknisk produktinformation kan vara omfattande. För att effektivt skapa tillgång till användbar teknisk information behöver teknikinformatören strukturera och författa denna enligt ett standardiserat regelverk som stödjer både innehåll och författarprocess. Välkommen till en fördjupningskurs inom publikationsstandard ASD S1000D om hur vi som teknikinformatörer använder den i vardagen.

Kursbeskrivning

Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som teknikinformatör. Den ger dig praktisk kunskap i att använda publikationsstandard ASD S1000D i ditt projekt. Tillsammans omsätter vi teoretisk kunskap till praktiskt genomförande med stöd av att exemplifiera i verktyg. Verktyget CMS Uptime används under kursen för att exemplifiera S1000D arbete.

Kursinnehåll

  • Centrala begrepp
  • Arbete med SNS
  • Arbete med DMRL
  • Arbete med DMC, PMC, CIR, ICN
  • XSD schema för lika typer av DM; när och hur används de, exemplifiering
  • Arbete med attribut och conditions i samband med workflow
  • Introduktion till BREX, ACT, PCT, CCT

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är junior eller senior teknikinformatör.

Vilka förkunskaper krävs?

Rekommenderas att ha genomfört kurs "Teknikinformation (grund)" och ”Praktisk ASD S1000D (grund)”.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha väl underbyggd kunskap i att omsätta ASD S1000D i ditt projekt.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Praktisk ASD S1000D, fördjupningskurs