Plastkonstruktion grundkurs

Att arbeta med plast är vanligt inom de flesta företag. Denna grundkurs vänder sig till allt från juniorkonstruktörer till erfarna konstruktörer som inte tidigare jobbat med eller har liten erfarenhet av plastkonstruktion.

Kursbeskrivning

Denna grundkurs i plastkonstruktion har fokus på konstruktion av formsprutade plast-detaljer, men beskriver även kort övriga tillverkningsmetoder, såsom varmformning, formblåsning och prototyptillverknings-metoder.

 

Du får lära dig hur formsprutan fungerar, vilket är grundläggande för att sedan kunna se möjligheter och begränsningar för vad som går att tillverka. Kursen belyser även olika metoder och tillverkningssätt i formsprutan. Vi går igenom material och dess egenskaper, samt inom vilka områden vissa plaster är mer tillämpbara än andra.

 

Plastkonstruktion innefattar framförallt att, utifrån en idé, med hjälp av kunskapen kring formsprutan, kunna konstruera fram en detalj i sitt CAD-verktyg. I denna del av kursen varvas teori kring delar som verktygsriktning, stålmöte och släppvinklar, med praktiska exempel.

 

Sammanfogningsmetoder är ett stort och brett område som i denna kurs kommer att beskriva vilka möjligheter som är tillämpbara i specifika konstruktioner.

 

Ytkrav finns på alla estetiskt synliga plastdetaljer, vilket här tas upp i samband med olika material, struktur-möjlighet och ändamål.

 

Moldflow som hjälpmedel till den optimalt konstruerade plastdetaljen beskrivs i kursen.

 

Olika defekter kan uppstå och har detaljen konstruerats korrekt eller är det något som kommit av ett dåligt konstruerat formverktyg? Olika scenarier belyses.

 

Plastens påverkan på miljön är idag större än vad man visste för bara ett par decennier sedan. I detta kapitlet tar vi upp bland annat återvinning och plastens inverkan på land och i hav.

Kursinnehåll

  • Tillverkningsmetoder
  • Material
  • Formsprutans uppbyggnad
  • Konstruktion i plast
  • Plast & miljö

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som kommer att konstruera eller på annat sätt kommer i kontakt med plastprodukter som konstrueras och hanteras i ett företag. Kursen vänder sig även till dig som vill förstå de olika sambanden från planeringsstadiet till färdig produkt.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som finns med att konstruera i plast. Vi ger dig möjligheten att lära dig grunderna. Du står för din egen utveckling och erfarenhet i plastkonstruktion.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Peter Schemmel

Kursinformation

Kurslängd: 1,5 dagar
Kostnad: 13.350 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Plastkonstruktion grundkurs