Omvärldsanalys

Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag

Vilka processer och händelser i vår omvärld kan påverka vår verksamhet?  Vilka möjligheter liksom risker och hot är de viktigast att få koll på för vår verksamhet? Den här kursen ger dig kunskaper och verktyg för att du ska lyckas med grundläggande omvärldsanalys.

Kursbeskrivning

Vi erbjuder olika upplägg för att möjliggöra kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov. Utbildningarna blandar föreläsning med gruppdiskussioner och praktiska övningsmoment.

 

OMVÄRLDSANALYS GRUNDER, 4 eller 8 timmar

 • Grunder omvärldsanalys
  - Varför arbeta med omvärldsanalys, olika perspektiv, särningar och definitioner.
 • Metoder och verktyg
  - exempelvis PESTLE/STEEPS, SWOT, Underrättelsecykeln.
 • Standarder för att utvärdera källors tillförlitlighet och informations trovärdighet.
 • Nulägesuppfattning och Scenarioanalys


Heldagsutbildningen bygger vidare på upplägget för halvdagskursen och ger ett större djup och bredd.

 

Utbildnings- och övningsmaterial utgår från etablerade metoder och standarder från bland annat Svenska myndigheter, EU, FN och Nato.

 

Påbyggnad: träning eller tillämpad övning 2, 4 eller 8 timmar

 

Träna praktisk på omvärldsanalys. Sätt dina nya kunskaper på prov utifrån ett för övningen framtaget scenario. 

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet, men särskilt till dig som:

 • behöver öka din förståelse och förmåga att arbeta med omvärlds-, strategi- eller framtidsarbete
 • arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor i en offentlig eller privat organisation
 • arbetar med press- och kommunikation i en offentlig eller privat organisation

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs.

Mål med kursen

 • Ökad förmåga att identifiera trender i omvärlden, både strategiskt och operativt
 • Hur den egna verksamheten kommer att påverkas eller kan påverkas av exempelvis geopolitik, politisk risk och teknikutveckling

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 0,5 dag - 2 dagar
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift.
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Omvärldsanalys