Molnsystem med Kubernetes

28-30 maj 2024 i Linköping (the course is conducted in English)

För att klara dagens krav på tillgänglighet och skalbarhet så körs allt fler system i molnet där containrar drifsätts på delad hårdvara. Kubernetes vuxit fram som det självklara valet för att orkestera mjukvaran. Kubernetes är ett öppet ramverk med enorm flexibilitet som hjälper dig att bygga moderna system. I denna kurs tar vi dig från nybörjare till att ha handfast kunskap om hur man paketerar applikationer för Kubernetes.

Kursbeskrivning

På samma vis som operativsystem gör att din applikation slipper hantera hårdvara är Kubernetes ett ramverk som tillhandahåller abstraktioner för underliggande infrastruktur. Med Kubernetes kan du skapa, leverera och skala dina system. Kubernetes hjälper dig att driftsätta samma applikation i olika miljöer, oavsett om infrastrukturen tillhandahålls av Microsoft, Amazon, Google eller ditt eget datacenter.

 

I kursen går vi igenom grunderna för hur en mjukvarucontainer fungerar (Docker), hur det driftsätts (Kubernetes), och tips kring vad man bör tänka på för att strukturera sin applikation på bästa sätt för molnet. Vi går först igenom teori, som sedan landar i handfasta övningar som befäster kunskapen. Våra demo-exempel och övningar körs på egna datorer, men kunskapen är givetvis generell och fungerar för infrastruktur hos molnleverantörer.

 

Vårt mål med kursen är att du ska bli bekväm med Kubernetes och dess ekosystem. Vi ger även exempel på fördjupande uppgifter som hjälper dig att nå längre efter kursens slut.

Kursinnehåll

  • Containrar
  • Kubernetes
  • Praktiska övningar och teori
  • Best practices  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som jobbar som utvecklare idag och vill ge dig in i molnvärlden. Inga förkunskaper om containrar, Kubernetes eller molnteknik i allmänhet krävs.

Vilka förkunskaper krävs? 

Kursen består till stor del av praktiska övningar och rekommenderade förkunskaper är grundläggande programmerings­­kunskap.

Mål med kursen

Efter kursen ska du känna till grunderna om Docker och Kubernetes, samt ha praktisk kunskap om hur man utvecklar, driftsätter och felsöker en applikation i Kubernetes.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Robert Gustafsson och Ulf Ivraeus

Kursinformation

Kurslängd: 3 dagar
Kostnad: 28.200 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. *Kursmaterialet är på engelska.

Anmälan för Molnsystem med Kubernetes