Mjukvarutestning

14 oktober 2024 i Linköping

Test är omtanke, test är svårt, hur ska man tänka egentligen?

Varför testar vi? Hur väljer man ut sina testfall och hur vet man vilka tekniker man ska använda? Vad gör en grym testare? Vi går igenom teori som omsätts i praktik med diskussioner och lekfulla övningar i syfte att få en förståelse över aktiviteter som behövs, eller inte behövs, inom mjukvarutestning. 

Kursbeskrivning

Kursen tar avstamp i vad syftet egentligen är med testning och vad som kan hända när man inte testar. Därefter följer fördjupningar i olika tekniker, planeringssätt och mätningar samt fallgropar och erkända principer. 

 

Det finns ett hav av olika testtekniker som går att använda och kursen benar ut vilka som är användbara i olika kontexter. När jag säger integrationstest kanske någon annan menar systemtest. Vi går igenom vad som är vad.  

 

Det är inte trivialt att hitta sina testfall, men den här kursen erbjuder en verktygslåda med olika tekniker som man kan använda sig av, beroende på hur kravet eller testobjektet ser ut.  

 

En förståelse för tillgängliga verktyg kan bidra till en bättre översyn av testbehovet. Kursen går igenom olika sätt att mäta sin progress, när man ska mäta och på vilket sätt. Planering och överenskommelse över hur testningen ska följas upp samt hur fel ska rapporteras kan ge alla inblandade en bättre arbetssituation.  

 

Teorier är bara teorier tills de omsätts praktik. Gruppövningarna ger förståelse för tekniker och hur de kan användas. Diskussioner låter oss reflektera över våra egna situationer, där kursledaren har både solskenshistorier och dåliga erfarenheter att dela med sig av.  

Kursinnehåll

 • Grunder inom test och principer
 • Testtekniker och testnivåer 
 • Angreppssätt för att hitta sina testfall 
 • Mäta progress och kvalitet  
 • Planeringsangrepp 
 • Fallgropar och hantering  
 • Kommunikation och arbetssätt 
 • Övningar och diskussioner 

Vem vänder sig kursen till?

 • Du som jobbar med test och vill vidga vyerna
 • Du som är ny och vill få en språngbräda
 • Du som jobbar med testare och vill förbättra samarbetet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Få en trygghet i förståelse om omfattningen inom mjukvarutest och bli bekant med terminologin. Få med sig verktyg, metoder och tankesätt som går att anpassa till sin egen arbetssituation. 

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Emelie Gustavsson

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. *Kursmaterialet är på engelska*

Anmälan för Mjukvarutestning