MBSE - Modellbaserad arkitektur med digital tvilling

Konkreta övningar visar på möjligheterna med modellbasering. Vi går igenom begrepp som modellbygge och simulering. Simulering används t ex då det är för dyrt eller farligt att testa med det riktiga systemet. Det är också användbart då man vill få en känsla för systemets prestanda och egenskaper innan det utvecklats. En utmaning är hur man kan återanvända simuleringar. För att nå målet, ett simulerbart system, varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Kursbeskrivning

Vi utforskar möjligheterna med modellbasering. Genom att modellera en digital representation av ett system som både innehåller mjukvara, hårdvara och omgivning så kan vi få en känsla för hur det färdiga systemet skulle fungera.

 

Mycket av inspirationen kommer från flyg och rymd där det är för dyrt eller för farligt att inte modellera och simulera systemet innan det börjar tillverkas.

 

Men behovet av digitala modell av systemet med typlika dynamiska egenskaper stannar inte där. Både potentiella kunder och interna beslutsfattare inom flertalet områden såsom tele/datacom, automotive, industri har lättare att förstå hur ett framtida system kan fungera om det är möjligt att "köra det" i en simulator.

 

Avancerad modellering och simulering används också för att framtidens trafiksystem och elsystem.

 

Vi börjar kursen med att titta på olika typer av modellbygge och simulering för att sedan med hjälp av genomarbetade exempel bygga och simulera en digital representation av systemet med hjälp av moderna metoder och verktyg.

 

Vi modellerar aktivt omvärlden för att kunna simulera systemet tidigt. Vi modellerar i flera domäner och med olika verktyg. Vi tittar på typiska modeller och arkitektoniska lösningar. Vi testar prototypmodellering och samsimulering. Fokus är också på hur krav, arkitektur och design vävs samman.

 

Vidare berör vi kopplingar till utvecklingsmetodik, process och projektstyrning. Dessa aspekter är starkt bidragande faktorer till om ett modellbaserat projekt blir lyckat eller inte.

 

Vi tittar på exempel i de för kursen aktuella verktygen och gör övningar så att du får en egen uppfattning hur det är att jobba i ett modellbaserat verktyg. För att spara pengar och öka lönsamheten pratar många organisationer om produktfamiljer och produktlinjer. Vi reder ut begreppen och exemplifierar vad det skulle kunna innebära.

 

Modeller som initialt togs fram som prototyp behöver också utformas så att de kan samexistera under hela produktens livscykel.

Kursinnehåll

  • Modellbaserad systemutveckling - definition
  • Olika modeller - olika verktyg modellbasering och digitalisering
  • Mmodelleringstekniker så som händelsestyrd och kontinuerlig eller tidsdiskret
  • Modelleringsspråk så som SysML, Modelica mm
  • Simulatorer/simulatortekniker
  • Modelleringsverktyg
  • Modellera och simulera arkitektur
  • Avancerad modellering  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till systemutvecklare så som systemingenjörer, system-mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare och testare med flera.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs. Men det är bra om du har erfarenhet av systemutveckling som innefattar modellbasering.

Mål med kursen

Målet med denna kurs är att konkretisera modellbasering och simulering av system med hjälp av modellbaserade tekniker och verktyg.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Magnus Skoog

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. Kursmaterialet är på engelska.

Intresseanmälan för MBSE - Modellbaserad arkitektur med digital tvilling