MBD - Model Based Definition & Virtual Development

4-5 september 2024 i Linköping

Med metoden Model Based Definition (MBD) samlas all information om en produkt i 3D-modellen. Informationen definieras en gång och alla har tillgång till den samtidigt. Detta medför reducerade kostnader och ledtider samt ger dig och kollegorna en snabb bild av hela utvecklingskedjan.

Kursbeskrivning

Model Based Definition effektiviserar utvecklingsarbetet genom att all data läggs i 3D-modellen. Det kan till exempel vara material, mått och toleranser men även tillverknings- och fastsättningsmetoder. Målet är att få en helhetsbild över förloppet, från koncept till montering. Genom att paketera, hantera och distribuera informationen på detta sätt möjliggörs även underhåll, återvinning och vidareförädling.

 

Med MBD etableras produkten en gång och definitionen återanvänds i processer nedströms, exempelvis verktygskonstruktion, beredning, tillverkning, underhåll, med mera. På detta sätt kan utvecklingsprojekt genomföras med reducerade kostnader och ledtider.

 

MBD har många fördelar för utvecklingsarbetet genom högre kvalitet, lägre kostnader, tydligare geometri och tillverkningsinformation och effektivare produktutvecklingsprocess, där kontroll av ritningar och modellkonflikter kan elimineras.

 

Vidare minskar tiden för dokumentation, ändringar och att tolka ritningar. Man får möjlighet att automatisera och förbättra datahantering där data återanvänds istället för att omskapas.

Kursinnehåll

  • Kursen består av teoretiska delar varvat med gruppövningar samt diskussioner
  • Kursen ger en inblick i bakgrunden och historiken kring MBD och vad MBD kan innebära för de olika delarna i utvecklingskedjan.
  • I kursen diskuteras även vilka förtjänster som MBD bidrar till samt vilka utmaningar som ett införande av arbetssättet kan medföra. Införandestrategier på olika nivåer kommer också att beröras.  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av en effektivare utvecklingsprocess eller till dig som ska arbeta i en verksamhet där MBD redan används.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper behövs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du ha kunskap om vad MBD är och god förståelse för vad arbetssättet skulle kunna innebära för de olika delarna i hela utvecklingskedjan hos ditt företag. Du kommer att vara rustad för att ta nästa steg mot ett införande av arbetssättet eller för att vara verksam i en organisation där MBD redan är en del av vardagen.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Martin Lind

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. Kursmaterialet är på engelska.

Anmälan för MBD - Model Based Definition & Virtual Development