Link 16

Att möjliggöra militärt informationsutbyte

Hur fungerar egentligen informationsutbyte vid militära operationer? På vilket sätt kan Link 16 användas? Och vad menas med "network design" och "network mangagement" i sammanhanget?

Kursbeskrivning

Link 16 är en datalänk som används för taktiskt informationsutbyte i realtid mellan olika plattformar i ett militärt operationsområde - oavsett om de är flygburna, marina eller markbaserade.

 

I flera länder och i NATO används Link 16 som den primära datalänken, och likaså utgör det grunden för Sveriges taktiska informationsutbyte i realtid mellan svenska och utländska plattformer i både inter-nationella operationer och övningar.

 

Denna kurs består av två delkurser som syftar till att ge dig en djupare förståelse för taktiska datalänkar i allmänhet och Link 16 i synnerhet.

 • Delkurs 1: Link 16 Basic
  Denna grundkurs ger dig en övergripande förståelse för Link 16, dess funktionalitet och dess användning.
 • Delkurs 2: Network Design & Management
  Nyckeln till ett optimalt användande av Link 16 är Network Design & Management. Denna kurs ger dig kunskap om de olika faserna i Network Design (planering, design, test, felsökning och modifiering av nätverk). Vi går igenom nätverksstruktur, planering och övervakning av nätverk samt nätverkslast för olika plattformar. Kursen kommer även att belysa samverkan mellan grannländer vad gäller FCA:s  (Frequency Clearance Agreement) samt JDLOC:s (Joint Data Link Operations Center/Cell) organisation och ansvar.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Link 16 Basic

 • Historik Taktiska datalänkar
 • Link 16 funktionalitet övergripande
 • Planering
 • Surveillance /Weapons Control med Link 16
 • Interoperabilitet Nationellt och Internationellt

Delkurs 2: Link 16 Network Design & Management

 • Repetion av L-16 funktionalitet
 • Network Design
 • Network Management  

Vem vänder sig kursen till?

Delkurs 1
Vänder sig till dig som vill ha en allmän förståelse för taktiska datalänkar, Link-16 och interoperabilitet.

Delkurs 2
Vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om Link-16 där Network Design & Management är kritiska delar.

Vilka förkunskaper krävs?

Delkurs 1
Inga förkunskaper krävs.

Delkurs 2
För denna delkurs krävs genomgången delkurs 1 eller likvärdig grundläggande kunskap om Link-16.

Mål med kursen

Deltagaren kommer efter genomgången kurs att ha en övergripande förståelse för Link 16, och hur taktiska datalänkar av denna typ används i internationella operationer och övningar. Delkurs 1 ger även en grundläggande förståelse för interoperabilitet, såväl nationellt som internationellt medan delkurs 2 ger en ökad förståelse för  nätverksdesign, nätverksplanering och övervakning av nätverk.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Stephen Anning

Kursinformation

Kurslängd: Varje delkurs är 1 dag
Kostnad: 1 dag: 8.900 kr, 2 dagar: 16.800 kr
Språk: Engelska

Intresseanmälan för Link 16