Konstruktion i praktiken

22-23 oktober 2024 i Stockholm

Konstruktion i praktiken vänder sig till konstruktörer som vill lära sig att arbeta mer optimalt. Deltagarna får först en introduktion till vad logistik är samt hur man arbetar kostnadseffektivt. Kursen behandlar hållfasthet och ger en inblick i olika material och faktorer som påverkar hållfasthet. Du får också en inblick i materialval, produktions-anpassning och metoder för att göra tillverkningen mer kostnadseffektiv.

Kursbeskrivning 

Hållfasthet, logistik och produktionsanpassning. Konstruktion i praktiken vänder sig till konstruktörer som vill lära sig att arbeta mer optimalt. Kursen är en genomgång av hållfasthet, logistik samt materialval och produktionsanpassning.

 

Deltagarna får en fördjupad kunskap kring hållfasthet. Frågor som behandlas är vad hållfasthet är, varför räknar vi på hållfasthet och vilka beslut som tas i konstruktionsskedet? Vi tar upp frågorna kring var i utvecklingsskedet som en produkts kvalitet byggs in och hur stor del av en produkts kostnad som fixeras redan i utvecklingsstadiet. Vi går även igenom några olika verktyg och analysmetoder.

 

För att skapa konkurrenskraftiga produkter effektivt krävs det att man så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen har en plan vad gäller materialval och produktionsmetod. Det gäller att ha insikt i vilka möjligheter som finns och vilka egenskaper som är prioriterade i just min applikation. Det handlar oftast om en kompromiss mellan kostnad, hållfasthet, vikt, tillverkningsbarhet, toleranskrav, ledtid och volym.

Kursinnehåll

  • Logistik
  • Hållfasthet
  • Produktionsanpassning  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer att konstruera eller i någon annan form kommer i kontakt med produkter som konstrueras och hanteras i ett företag. Även till dig som vill förstå de olika sambanden från planeringsstadiet till färdig produkt.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att få en större insikt i vilka kostnader, eventuella svårigheter och optimeringsmöjligheter som finns i samband med framtagningen av en produkt.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Daniel Lilja

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska

Anmälan för Konstruktion i praktiken