Introduktion till utveckling av säkerhetskritiska system

Utveckling av system med krav att nå en viss nivå av säkerhet är en ständigt växande disciplin, där utmaningarna blir allt större efterhand som komplexiteten ökar. Här får du en inblick i vad det innebär att utveckla säkerhetskritiska system.

Kursbeskrivning

Att utveckla säkerhetskritiska system ger dig fler saker att tänka på än vid annan produkt- och systemutveckling. Det finns en rad olika guider och standarder för att ge vägledning i utveckling av sådana system. 

 

Grunden i utveckling av säkerhetskritiska system är hur allvarliga konsekvenserna av fel i systemet kan bli, vilket bedöms i säkerhetsanalyser. Svaren man får från dessa analyser ligger sedan till grund för krav på både system och utvecklingsprocess. Detta ställer i sin tur stora krav på den verksamhet som ska bedriva utvecklingen.

 

Du får en bakgrund till området och en inblick i vad det innebär att utveckla ett system där det finns krav att uppnå en viss nivå av säkerhet. Vi kommer även att titta på några olika standarder och vad det kan innebära att introducera en sådan i en verksamhet. 

Kursinnehåll

  • Definitioner
  • Vad driver säkerhet
  • Hantera säkerhetskrav
  • Utvecklingsstandarder
  • Att introducera en standard
  • Utveckling av säkerhetskritiska system
  • Utveckling av säkerhetskritisk programvara
  • Utveckling av säkerhetskritisk hårdvara
  • Summering  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig främst till chefer, projektledare och andra beslutsfattare som är involverade i systemutveckling där krav på systemsäkerhet finns, men kan även passa andra som en introduktion till domänen säkerhetskritiska system.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter kursen har du en grundläggande förståelse kring vad det innebär att utveckla säkerhetskritiska system på olika nivåer, vad det betyder för den utvecklande organisationen, samt syfte och mål med olika standarder för domänen. 

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Jesper Lindell

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för Introduktion till utveckling av säkerhetskritiska system