Introduktion till Systems Engineering

15-16 maj 2024 i Linköping

Systems Engineering handlar om hur man på ett strukturerat sätt arbetar tillsammans mellan olika discipliner för att kunna göra de avvägningar som behövs för att lyckas hantera ett system hela vägen från idé till avveckling.

Kursbeskrivning

Många system vi arbetar med i dag är stora, komplexa, eller behöver anpassas till flera olika användningsområden eller kunder. System behöver kunna utvecklas, produceras, användas och avvecklas på ett effektivt sätt. Detta kräver god kommunikation både mellan olika delar av organisationen och över tid. Ett sätt att underlätta denna kommunikation är genom att arbeta medvetet med Systems Engineering.

 

Inom Systems Engineering lägger vi stor vikt vid att identifiera det system vi arbetar med, dess intressenter, delsystem och eventuella stödjande system. En gemensam bild av vilket system vi arbetar med möjliggör att arbeta tillsammans mellan olika discipliner för att ta fram system som är smidiga att både utveckla, underhålla, producera och avveckla.

 

Kursen ger en bakgrund till syftet med Systems Engineering, och en introduktion till begrepp och aktiviteter som används inom arbetet. Kursen är generellt hållen och passar för alla typer av verksamheter och organisationer.

 

Teori blandas med att deltagarna genom gruppdiskussioner och övningar utforskar olika aspekter av Systems Engineering.

Kursinnehåll

  • Systembegreppet
  • Livscykler för system
  • Systemet och dess omvärld
  • Systemarkitektur
  • Varianthantering
  • Att skapa ett system
  • Verifiering och validering av system
  • Systemarbetets verktygslåda
  • Modellbaserad systemutveckling

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla inom organisationen som kommer i kontakt med systems engineering; ingenjörer såväl som projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har deltagarna erhållit en grundläggande kunskap om Systems Engineering, dess olika faser och begrepp.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Per Jonsson

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Anmälan för Introduktion till Systems Engineering