Interaktionsdesign

Användargränssnittets utformning spelar roll

Interaktionsdesign handlar om att utforma och designa interaktiva digitala produkter, system och tjänster.

Kursbeskrivning

Interaktionsdesign handlar om att utforma och designa interaktiva digitala produkter och system på ett användbart och kommunikativt sätt. Interaktionsdesign fokuserar på samspelet mellan människa och teknik. 

Genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar får du lära dig hur färg, formspråk och designprinciper kan användas för att utforma teknik på ett användbart sätt, samt hur du skapar en välanpassad ändamålsenlig design. Du lär dig även hur du kan skapa, värdera och argumentera för en viss designlösning bland alternativa lösningar.

Kursen återknyter delvis till kursen Usability – Vägen till användbara digitala lösningar, men fördjupar sig inom grafisk design och interaktion.

Under kursen fokuserar vi på analoga skisser och utformningar, inga datorer behövs, men har man en egen dator med ett prototypprogram får man gärna ta med den.

Kursinnehåll

  • Designprinciper
  • Utforska och ta fram koncept
  • Arbeta utifrån en grafisk profil
  • Kreativa metoder för framtagning av designförslag
  •  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med gränssnittsdesign.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper behövs men det är en fördel om du tidigare gått kursen Usability – vägen till användbara digitala lösningar.  

Mål med kursen

Syftet med kursen är att ge inblick i hur man utformar användbara och väldesignade digitala produkter, system eller tjänster. Du lär dig hur du med hjälp av designprinciper och olika metoder kan ta fram gränssnitt för att möta krav och behov från användare.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Emma Jonsson och Katarina Iversen

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Interaktionsdesign