Grundläggande informationssäkerhet

Bästa sättet att klara av hackers

Säkerhetsmedvetna anställda är en av organisationens största tillgångar och en grundpelare för allt säkerhetsarbete. Combitechs erfarna informationssäkerhets-experter ger er fyra delkurser som stärker er säkerhetsmedvetenhet inom olika områden - och gör er ännu mer konkurrenskraftiga.

Kursbeskrivning

Att kunna hantera information på ett säkert sätt i det dagliga arbetet är mycket viktigt för alla organisationer. För att skydda informationen görs ofta stora investeringar i tekniska lösningar, men informationssäkerhet innebär så mycket mer än antivirus och brandväggar. Alla medarbetare berörs på något sätt och alla utsätts för risker. Medarbetaren kan vara det största hotet mot organisationens information - utan att veta om det. Men medarbetaren kan också vara organisationens bästa skydd. Under den här utbildningen får deltagarna både förståelse för hur man hanterar informationsäkerhet inom en organisation och konkreta säkerhetshöjande råd.

 

Delkurs 1: Introduktion till informationssäkerhet grunderna i styrning av informations-säkerhetsarbetet i enlighet med ISO 27001 för en organisation.

 

Delkurs 2: Kursen beskriver hur man jobbar systematiskt med hantering av cybersäkerhets-risker, både inom organisation så väl som hur man genomför en riskanalys.

 

Delkurs 3: Hotaktörer och angrepp varvat med konkreta exempel på verkliga händelser. Visar på hur hackers och främmande stater arbetar och vad de får ut av att använda företagsdata och din personliga data.

 

Delkurs 4: Skyddsfunktioner både vad gäller människor, teknik och program samt hur hot kan hanteras och risker förebyggas. Visar på hur desinformation och påverkan sker av både individ, företag och samhälle samt råd till hur det kan bemötas.   

Kursinnehåll

  • Tips för att både bli en säker medarbetare och privatperson. Paraktiska råd för en säkrare hantering och risker kring Internet, E-post och sociala medier.
  • Säkerhetskultur, grunden i informations-säkerhetsansvar, roller och dess skyldigheter.
  • Övergripande om ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
  • Grundbegreppen; konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
  • Riskanalys med fokus på informations-säkerhet
  • Skydd- och säkerhetsfunktioner
  • Grunden i att skapa och bygga en IT-miljö eller program säkrare.  

Vem vänder sig kursen till? 

Kursen vänder sig till alla organisationer som vill höja sin säkerhetsmedvetenhet. Kursen kan skräddarsys för största effekt, eller anpassas till enskilda sökande.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs. 

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har deltagarna erhållit en grundläggande informations-säkerhetskunskap och ökat sin säkerhetsmedvetenhet inom angivna områden. Diplom utfärdas efter varje kurspaket.

Kursansvarig

Göran Wiréen

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar (kan även ges som 4 delkurser à 0,5 dagar)
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Grundläggande informationssäkerhet