Grundkurs i Pascal

Lär dig programmera i Pascal

Pascal var det mest populära programmeringsspråket på 70- och 80-talet. Många av de stora system som utvecklades under den tiden skrevs i Pascal. Lär dig grunderna i Pascal för att kunna arbeta med underhåll och vidareutveckling av dessa system.

Kursbeskrivning

Pascal används idag främst i stora system vars liv startade under 70- och 80-talet. Dessa system behöver fortfarande underhållas och vidareutvecklas. Att kunna programmera i Pascal är därför nödvändigt för att arbeta med dessa system, som ofta är säkerhetskritiska.

 

I den här kursen lär du dig grunderna i programmeringsspråket Pascal. Vi tittar på syntax och semantik och blandar teori med mycket praktiska övningar. Under övningarna får du använda dina nyss inlärda kunskaper för att lösa enklare problem i Pascal.

 

Kursen går igenom Pascalspråkets historia, hur man skriver enkla program, de vanligaste kodkonstruktionerna, datatyper mm. Steg för steg byggs din kunskap upp med teorin som du får träna på träna på att använda i övningar direkt i anslutning till teoridelen.

 

Då Pascal främst används i säkerhetskritiska system innehåller kursen även ett avsnitt om defensiv programmering. Här får du lära dig hur du på olika sätt säkerställer att ditt program beter sig som förväntat och även kan hantera oväntade saker.

 

Då Pascal som språk finns i många varianter finns det även en möjlighet att lägga in en del som specifikt tittar på en speciell variant av Pascal för att lära sig mer om variantens specifika delar. Till exempel Pascal86, PascalD80 etc.  

Kursinnehåll

  • Grunderna i Pascal
  • Syntax och semantik
  • Praktiska övningar
  • Defensiv programmering

Vem vänder sig kursen till?

Alla personer som har behov av att programmera eller läsa Pascalkod med fokus på de som inte har någon tidigare Pascalerfarenhet.  

Vilka förkunskaper krävs?

Du behöver ha tidigare programmeringskunskaper då kursen är fokuserad på Pascalspråkets syntax och semantik och inte på hur du lär dig programmera.

Mål med kursen

Att lära ut grunderna i programmeringsspråket Pascal.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Christian Åkerblom

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag 
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. *Kursmaterialet är på engelska*

Intresseanmälan för Grundkurs i Pascal