First Article Inspection EN/AS 9102, grundkurs

First Article Inspection – en nyckel till lyckad industrialisering

En väl implementerad FAI-process kan bidra till att förbättra produktkvaliteten, minska risker och öka effektiviteten i industrialiseringsprocessen. Förståelse för metodiken tidigt i produktutvecklingen kan ge betydande kostnadsbesparingar. Men vad är FAI, hur gör man och vad säger egentligen en väl genomförd FAI?

Kursbeskrivning

First Article Inspection (FAI) är en etablerad process för produkt- och produktionsverifiering inom industriell produktion, särskilt använd inom flyg-, rymd- och försvarssektorn för att säkerställa en väl utförd industrialisering.

Metodiken ger bland annat proaktiv kvalitetssäkring, tydlig dokumentation av inspektioner och kravuppfyllnad och kostnadsbesparingar genom tidig identifiering av problem. Den är ett bra verktyg för samverkan om krav mellan funktioner som design, ledning, inköp, produktion, kvalitet m fl.

Frågor som besvaras i kursen:

-       Vad är en FAI?

-       Varför är FAI så viktig?

-       Vad består en First Article Report av?

-       Vad säger egentligen en väl genomförd FAI?

-       Vad säger inte en FAI?

-       Vilka steg finns i en FAI?

-       Vilka regelverk och krav bygger en FAI på?

-       Vad är en Form 1-3, vad betyder alla fält och hur fyller man i?

-       Vad är kundens förväntan?

-       Hur ska man tänka när man genomför en FAI?

Kursinnehåll

 
  • Förord och inblick i EN/AS9102
  • Grunderna inom FAI
  • Förberedelser inför en FAI
  • Form 1-3
  • FAIR, Complete/Not complete

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till First Article Inspection.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs.   

Mål med kursen

Efter kursen kommer du att förstå vad FAI är, hur det fungerar och vilka värden som kan uppnås genom en väl utförd FAI-process.

Option

Efter kursen erbjuder vi gärna rådgivning och coaching relaterat till er egen verksamhet eller annat stöd av våra erfarna konsulter på området.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Mats Karlsson

Kursinformation

Kurslängd: 4 timmar
Kostnad: 4.450 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för First Article Inspection EN/AS 9102, grundkurs