Fullbokad

Effektiv granskning

25 april 2024 i Linköping

Anta utmaningen att leda ett granskningsmöte

Granskning är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra kvalitén på ett dokument. Metoden är generell och kan tillämpas på allt skrivet material. I kursen fokuserar vi på vad granskning är, hur man säkrar att aktiviteten ger förväntat mervärde, hur man förbereda sig, vad man ska tänka på, vad som ska dokumenteras och varför man ska göra allt detta. Både praktisk övning och dialog runt ämnet ingår. Målet är att du ska få med dig kunskap om vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt beroende på aktivitetens syfte. Vi behandlar också vad kvalitets- och safetystandarder säger om granskning som verifieringsmetod.

Kursbeskrivning

Granskning kan tillämpas på allt skrivet material, t.ex. ritningar, offerter, kontrakt och andra ledningsdokument. Det gäller även mjukvaru-relaterade dokument som kravspecifikationer, design, modeller, källkod, testplaner, testfall och användardokumentation.

 

Kursen ger en ingående beskrivning av de olika stegen i granskningsprocessen. Du får tips om hur du kan gå tillväga för att hålla uppe effektiviteten. Exempelvis råd kring den individuella granskningen och hur mycket tid som bör läggas på den, hur man väljer granskningsroller för att hitta ännu fler fel och hur man ser till att granskningsmöten inte fylls av långa, ovidkommande diskussioner.

 

Kort sagt, du får ett bra grepp om gransknings-processen, vad du ska göra för att hålla den effektiv och en förberedelse inför de beslut som du kommer att ställas inför om du är granskningsledare.

Kursinnehåll

  • Introduktion till granskningar: Vad vinner man på att granska?
  • Roller, ansvar och befogenheter
  • Hantering av stora dokument
  • Uppskattning av nödvändig tid och individuell granskning
  • Granskningsmötet
  • Uppdatering och uppföljning
  • Att använda granskningsroller
  • Övningar  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla personer som ansvarar för, eller enbart deltar i, granskningar av dokument och kod, samt alla som ska agera granskningsledare. Även personer som måste förstå och stödja aktiviteter relaterade till granskning, exempelvis projektledare, linjechefer och kvalitets-ansvariga, kan ha stor nytta av kursen.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått en grundläggande förståelse för hur effektiva granskningar ska planeras, ledas och genomföras.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Johan Sagebro

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Effektiv granskning