Cybersäkerhet för ledningsgrupper

Cybersäkerhetshotet är en realitet, men det finns kunskap och metoder som verkligen kan reducera riskerna. Ledningens agerande är en mycket viktig del i att reducera cybersäkerhetsrisker och i denna utbildning presenteras relevant kunskap och effektiva metoder kring detta.

Kursbeskrivning

En av de viktigaste förutsättningar för att skapa en cybersäker verksamhet är att ledningen är aktiv i cybersäkerhetsarbetet. I denna utbildning ger vi ledningen insikt och kunskap om viktiga aktiviteter som ledningen kan vidta för att förstå cybersäkerhetshot, samt hur en ledningsgrupp kan arbeta med cybersäkerhet.

 

Utbildningen innefattar olika områden, där den första delen handlar om omvärldsbevakning och awareness kring globala- och regionala risker. Vi diskuterar hur hotbilden påverkar arbetet med cybersäkerhet kopplat till hur en ledning kan följa upp cybersäkerhetsrisker, för att mäta att företaget för rätt aktiviteter och lägger pengar och tid på rätt saker.

 

Vi tar även upp trender inom cybersäkerhet som kan hjälpa företag använda cybersäkerhet som en möjliggörare och förutsättning att möta organisationens övergripande mål och strategier.

 

Strategi och handlingsplaner har en avgörande roll för att systematiskt och proaktivt integrera säkerhetsarbetet i det digitala transformationsarbetet och på så vis stödja affärsmålen. Vi diskuterar relevanta mätetal (KPI) i ett företag, både administrativa - och tekniska, som kan vara värdefulla för ledningsgrupper på olika nivåer.

 

Utbildningen genomförs i form av en föreläsning med inslag av dialog där Combitechs kursledare använder fackkunskap och erfarenhet för att förmedla teori och praktisk erfarenhet.

Kursinnehåll

  • Allmän omvärldsbevakning och awareness kring den globala -och regionala hotbilden.
  • Nyheter och trenden inom cybersäkerhet.
  • Strategi och handlingsplaner - styrning och uppföljning.
  • Mäta och rapportera förbättringar  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till personer inom ledningsgrupper eller liknande som vill höja sin cybersäkerhetsmedvetenhet.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen kräver inga förkunskaper inom cybersäkerhet. Vid beställning av alla platser vid ett kurstillfälle kan nivån anpassas efter deltagarnas förkunskaper.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har deltagarna erhållit en uppdaterad bild av omvärlden idag ur ett cybersäkerhetsperspektiv, kunskap hur man identifierar och hanterar olika typer av cybersäkerhetsrisker, kunskap hur organisationer jobbar för att reducera riskerna, samt kunskap hur man hanterar cybersäkerhetsincidenter

Kursansvarig

Henrik Agardh-Twetman

Kursinformation

Kurslängd: 2 timmar
Kostnad: 2.200 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. *Kursmaterialet är på engelska.

Intresseanmälan för Cybersäkerhet för ledningsgrupper