AI Bootcamp - From Basics to Implementation

Se möjligheterna med AI

I den här kursen kommer ni att få utforska AI och upptäcka hur denna teknik kan appliceras praktiskt inom ert företag eller organisation.

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på konkreta exempel på hur företag idag implementerar AI för att effektivisera processer, förbättra kundupplevelser och skapa nya innovativa produkter och tjänster. Oavsett om ni arbetar inom finans, hälsovård, tillverkning eller någon annan bransch, finns det möjligheter för AI att göra en betydande skillnad.

Vårt mål är att ni efter denna kurs ska känna er bekväma med att identifiera områden inom er egen verksamhet där AI kan tillämpas, och att ni ska ha kunskapen att börja planera för och genomföra de första stegen mot en mer automatiserad och intelligent affärsmodell.

Kursinnehåll

  • Koncept inom AI
  • Datorseende, språkmodeller och generativ AI
  • Praktiska och teoretiska moment
  • Så tillämpar du AI på din arbetsplats
  • Begräsningar och utblick inom området

Vem vänder sig kursen till?

Personer som är nyfikna på AI och maskininlärning och vad det kan användas till. Yrkesverksamma intresserade av att börja tillämpa maskininlärning och se möjligheterna med AI.  

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Förståelse för AI, maskininlärning, Machine Vision och NLP, vilket ger en grund för att se affärsnyttan med dessa metoder.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Henrik Karlsson

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 18.800 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för AI Bootcamp - From Basics to Implementation