Supply Chain Management

Det sägs att värdekedjan snart är ett viktigare konkurrensmedel än själva produkten. Det betyder i sin tur att värdekedjan måste vara tillräckligt flexibel och dynamisk för att matcha marknadens behov. Vi hjälper dig skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft.