Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att förebygga brott mot rikets säkerhet. Till exempel spioneri, sabotage och terrorism. Combitech har under många år arbetat med försvar, myndigheter och andra verksamheter kring deras behov kopplat till säkerhetsskydd. Vi tillämpar väldefinierade och beprövade metoder, kompletterat med branschledande laboratorie- och testresurser samt en omfattande utbildningsverksamhet.

Underlätta administrationen med digitalt verktyg

En av de största utmaningarna för alla som bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd är att säkerhetspröva personal, där registerkontroll och säkerhetsprövningssamtal är viktiga komponenter.

Att på ett enkelt sätt ha överblick över vilka personer som är godkända för arbete i vilka uppdrag och vilka säkerhetsskyddsavtal som tecknats är komplext och ofta förknippat med långa ledtider. Combitech har utvecklat ett verktyg för säkerhetsadministration för att effektivisera arbetet. Systemet möjliggör digital kommunikation och är flexibelt när det gäller att generera underlag i rätt format för önskat ändamål, till exempel för kommunikation med SÄPO.

Systemet samlar på ett ställe all information kring registerkontroll, säkerhetsprövning och SUA. Påminnelser till ansvariga skickas när en persons godkännande håller på att löpa ut och omkontroll behöver genomföras, om det är dags att genomföra årligt säkerhetsprövningssamtal eller när ett säkerhetsskyddsavtal håller på att löpa ut.

Verktyget ger stöd i:

 • Vilken personal som är säkerhetsprövad och när?
 • Underlag från genomförda säkerhetssamtal
 • Underlag från genomförda registerkontroller
 • Information om tecknade säkerhetsskyddsavtal
 • Automatiska påminnelser

Vill du veta mer om det digitala verktyget? Kontakta gärna oss, se kontaktkort till höger.

Tjänsteområde/delar Säkerhetsskydd

 • Säkerhetsanalys inklusive hotanalys, konsekvensanalys och sårbarhetsanalys
 • Utbildning och träning i krishantering
 • Robusta kommunikationslösningar och ledningscentraler
 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Fysiskt skydd
 • Digitalt verktyg för säkerhetsadministration 

Combitech kan också tillföra värdefull spetskompetens inom Civilt försvar, Kriskommunikation och Cyber Security. Vi erbjuder även utbildningar.