Samhällsskydd och
beredskap

Vid hot och svåra händelser i samhället behöver många aktörer och kompetenser samverka för att hantera de konsekvenser som kan uppstå. Combitech är specialist inom flera områden.