Systemsäkerhet

Combitech är en komplett partner för systemsäkerhet med uppdrag inom försvarsindustri och försvar.

Vi skapar förutsättningar för att tekniska system ska vara säkra för användaren och systemets omgivning genom systematiskt arbete och riskanalys. Vi säkerställer att systemet uppfyller uppställda krav genom hela dess livscykel. I arbetet ingår att identifiera, värdera, reducera och hantera eventuella olycksrisker i det tekniska systemet med utgångspunkt från lagar, systemkrav och säkerhetsnivå.

Combitech har lång erfarenhet både som kravställare (myndighet) och leverantör (industri). Vi erbjuder hög kompetens inom systemsäkerhet inom olika plattformar (flyg, fartyg och fordon), programvara samt vapen och ammunition. Tack vare vår bredd är vi en naturlig och långsiktig partner för åtaganden och vi har stor vana vid att arbeta integrerat med närliggande områden som exempelvis ILS. I vår portfölj ingår även kompetens gällande integration av CE-märkt materiel och system i militära applikationer.

Tjänsteområde/delar

  • System safety
  • Vapen och ammunitionssäkerhet
  • Flygsäkerhet
  • Programvarusäkerhet
  • Fordonsäkerhet
  • MIL-STD 882
  • Safety Case (Def-Stan 00-56)
  • CE-märkning