Säkerhetsprövning
& intervjuteknik

Utbildningen syftar till att ge samtalsledarna ökade kunskaper i hur man förbereder, genomför och bedömer ett samtal för att nå de uppsatta målen.