Riskhantering (ERM)

Att kontrollera risk och dra fördel av möjligheter är grundläggande för ett företags långsiktiga överlevnad. Genom att använda forskningsbaserade metoder hjälper vi företag och organisationer att utveckla riskhantering och säkerhetskultur.