NIS-direktivet

Den 1 augusti  2018 började  NIS-direktivet att gälla och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrift gäller från 1 November 2018 vilka ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.