Skydda och upptäck

Försäkra skydd av system och information, samt kapacitet att upptäcka misstänkt aktivitet.