1. Ta ett strategiskt helhetsgrepp

Att ta fram en långsiktig plan för krisberedskapsarbetet ger en stabil grund för en effektiv utveckling. I detta ingår att inventera vilka styrande dokument och vilken lagstiftning ni har att utgå från. Riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap ger en mycket större effekt tillsammans, än var för sig. Det är därför värdefullt att samordna dessa processer. Vi rekommenderar vidare aktörer som ska inleda sin planering för civilt försvar att ta fram en övergripande inriktning. Inom detta område erbjuder vi bland annat:

  • Verksamhetskartläggning
  • Inriktning för arbete med civilt försvar
  • Behovsanalys
  • Processledning & processtöd