5. Stärk förmågan genom övning

Det är först när kunskapen prövas i faktisk hantering som förmåga uppstår. Att öva är ett bra sätt att stärka individers och organisationers förmåga. Övningarna kan skräddarsys helt utifrån era behov och den grupp som ska övas. Bland annat kan vi öva scenariot höjd beredskap och krig. Vi tillhandahåller exempelvis:

  • Seminarieövningar i diskussionsform
  • Simuleringsövningar med motspel
  • Fältövningar för praktisk hantering
  • Samverkansövningar som involverar flera samhälssektorer