Vi stöttar samhällsviktiga aktörer

Sverige och världen står i en pandemi och samhället kraftsamlar. Combitech bidrar på flera sätt i hanteringen av krisen. På den här sidan delar vi med oss av några uppdragsexempel från våren 2020.