IT Security Evaluation Facility (ITSEF)

Combitech är licensierade i enlighet med Common Criteria, den internationella standarden för att utvärdera IT-säkerhet. Vi har utvärderingscentrum i Växjö och Stockholm.