Produktutveckling

Modern produktutveckling handlar inte enbart om matematik och teknik. I varje fall inte på ytan. Med värdeskapande i fokus och hjälp av digitalisering har produktutvecklingen blivit alltmer gränsöverskridande och utmanande. Och ännu mer inspirerande.