Combitech Rodon™

Kraven på att korta time-to-market för nya produkter blir allt högre i den globala konkurrensen. Men kortare tid får inte gå ut över produktens säkerhet och tillförlitlighet. Hittills har dessa felanalyser krävt stort mått av manuellt och tidskrävande arbete som försenar produktlansering och ökar risken för felkonstruktion.