Affärsmodeller för växtkraft

Konsultbranschen är i förändring. En förflyttning sker mot större åtaganden och utvecklingsprojekt samtidigt som verksamheter och samhället står inför digitaliseringen. Möt Hans Torin, vd på Combitech, och få reda på varför det är så viktigt att ha både människan och tekniken i fokus.

Vi lever i en tid av snabb förändring. Hur påverkar det Combitechs sätt att hjälpa kunderna?

– På en övergripande nivå är vår drivkraft alltid densamma: Vi ska hjälpa våra kunder skapa resultat och nå framgång i sin verksamhet och affär. Att långsiktigt växa och utvecklas som kundens partner är något vi brinner för, och därför är det självklart att vi är lyhörda för önskemål och proaktiva i utformningen av vår leverans.

 

Du nämnde ordet proaktiv. Tänker du på något speciellt?

- Ett intressant område är tidsbegränsade agila projekt med fokus på effektiv utveckling. Ett annat är repetitiva koncept som tydligt adresserar kundbehov och bygger på sammansatta, abonnerade tjänster. Vi utvecklar också Master Vendor-lösningar där Combitech tar ansvar för och samordnar kundens konsultbehov - något som sparar otroligt mycket tid och kraft för uppdragsgivaren. Vi kan även tillföra en hel funktion som komplement i kundens verksamhet, till exempel i form av en logistikavdelning eller en produktutvecklingsfunktion.

 

Ser du några trender i hur de traditionella konsultmodellerna utvecklas?

 –Jag märker att kunder alltmer värdesätter våra möjligheter att kombinera många olika kompetenser för ökad effekt. I synnerhet inom stora digitaliseringsprojekt som ju handlar om både människorna och tekniken. Den stora förflyttningen sker därför mot större åtaganden och utvecklingsprojekt där vi tar helhetsansvar från start till mål. Samtidigt vill jag poängtera att våra enskilda konsulter som tillför kunden specialistkompetens på tim- eller dygnsbasis är precis lika viktiga som alltid. En mycket stor del av erfarenhetsutbytet och relationsskapandet grundläggs på den nivån och det måste vi självklart vårda. I slutänden är det ju den individuella kompetensen som avgör om Combitech som helhet ska lyckas.

 

Och där är förstås kompetensutveckling en viktig pusselbit?

 – Helt klart. När man skalar av allting så är det till sist konsultens kompetens som väger tyngst. Därför inledde vi för många år sedan ett forskningssamarbete med KTH som utmynnade i ett helt program för kompetensutveckling som är unikt i branschen. Vi erbjuder våra konsulter kurser på arbetstid, integrerar kompetensutveckling i uppdragen och uppmuntrar till nätverkande som även involverar kunderna. I programmet ingår förresten ett mycket uppskattat koncept för nyutexaminerade talanger som heter Combitech Talent Program. Där kombineras kurser med skarpa konsultuppdrag under två års tid, vilket innebär att medarbetaren utvecklas snabbare, samtidigt som kunden får tillskott av färsk kunskap. En vinnande formel som skapar framgång åt båda håll.


På tal om vinnande formler: Vad är det som gör Combitech speciellt, enligt dig?

 – Nummer ett på min lista är just vår medvetna satsning på forskningsbaserad kompetensutveckling. Den är unik i vår bransch och omfattar alla anställda, även de mest erfarna experterna. Tätt därefter, på andra plats, kommer det faktum att vi tillhör Saab. Det ger oss unik tillgång på teknologi, metoder och processer som hjälper oss skapa värde i andra sammanhang och branscher. Nummer tre på listan är vår långa historik som leverantör till försvaret. Den har gett oss enorm kunskap om säkra lösningar, robusta miljöer, kryptolösningar och säker kommunikation i alla dess former. All den här erfarenheten väger tungt idag, när cybersäkerhet och digitalisering står högst upp på dagordningen inom såväl företag som kommuner och statliga myndigheter.

 

Apropå digitalisering, hur ser du på Combitechs roll som digitaliseringspartner?

 – Vi kommer ursprungligen från tekniksidan och vi jobbar redan idag med alla framtidsteknologier. Så vi har alla tekniska grundförutsättningar för att göra digitaliseringen möjlig. Men vi har också de andra centrala komponenterna på plats – verksamhetsutvecklingen, cybersäkerheten, informationskunnandet och det viktigaste av allt: vårt fokus på människan. Att få människan att fungera med tekniken, och att få hela organisationen att ställa upp på digitaliseringen, är grundbultar för att lyckas. Och vi står gärna till tjänst med alla delarna.