Väder och informationssystem

IT för alla väder och vägar

Sensorer och system för övervakning av vägar, väglag och väder behöver tåla ett och annat. Inte minst köldknäppar, snö och is. Combitech är experter på sensorintegration och utveckling av system som klarar utmanande väderförhållanden och vibrationer, i tuffa miljöer där vanliga kommunikationssystem och strömförsörjning saknas. Alla system anpassas individuellt för att matcha aktuell kravspecifikation och lokala förhållanden.

Våra lösningar är oberoende och bygger på en egenutvecklad sensorplattform som klarar de allra tuffaste kraven på tillförlitlighet, säkerhet, tillgänglighet och låga underhållskostnader. Som exempel har vi utvecklat väderdatasystem som samlar in data direkt vid väg eller järnväg. Vi levererar även lösningar för system avseende is-övervakning samt system för variabel hastighetsbegränsning beroende på väglag.

Våra konsulter tar ett helhetsansvar för ditt utvecklingsprojekt och erbjuder också spetskompetens inom autonoma system, färdplaneringssystem, kommunikationslösningar och analys av safety/security. Vi har lång erfarenhet av uppdrag och samarbeten med trafikmyndigheter och fordonsindustri, både nationellt och internationellt. Vi har också stora möjligheter att skräddarsy utvecklingsarbetet exakt efter behovsbilden.

Läs mer om