Totalförsvars-spelet

En lösning som sätter fokus på återuppbyggnaden av totalförsvaret och belyser vikten av samverkan. Spela Totalförsvarsspelet med din verksamhet du också.