Telekom

Snabba och tillgängliga nätverk är självklara i det digitala, uppkopplade samhället. Combitech ser till att de är framtidssäkra också.

Det finns inga genvägar till en infrastruktur som har kapacitet för en digital framtid. Alla former av infrastruktur för data och elektronisk kommunikation – fast, trådlös, mobil, satellitbaserad, molnbaserad – behöver klara långsiktiga krav på säkerhet, tillgänglighet och utbyggbarhet. Nätverk och utrustning som inte gör det kommer att behöva uppgraderas, avvecklas eller bytas ut.

Combitech är en komplett partner inom framtidssäker elektronisk kommunikation och infrastruktur. Vi tillför oberoende expertis och kunskap om samtliga plattformar, system och teknikgenerationer. Vi säkerställer effektiv drift och upprättar strategier för kontinuerlig utveckling. Och vi ser till att nätverk och lösningar motsvarar lagar, regelverk och standarder.

I befintliga nät hjälper vi dig öka prestanda och säkerhet, uppgradera till ny teknik, integrera olika system och plattformar eller avveckla. För nya nätverk ger vi dig stöd hela vägen från konceptstudier till upphandlingsstöd och slutlig verifiering och validering. 

Våra tjänsteområden/delar inom telekom:

 • Konceptstudier och användarmiljö
 • Projektledning och systemutveckling
 • Upphandlingsstöd och specificering
 • Integration
 • Verifiering och validering
 • Dokumentation och utbildning
 • Telekonflikt och samexistens
 • Cyber Security och riskhantering
 • Radiosystem, antenner och satellitkommunikation
 • IP-nätverk och transmission
 • Internet of Things, sensorer och mobilitet

Läs mer om