Systemledning

När förmågorna behöver vässas ökar kraven på system och materiel. Combitech bidrar med effektivt och strukturerat systemarbete som uppfyller strategier och mål.

Combitech erbjuder stöd i systemarbetets alla delar - från att kartlägga förmågor och behov till att förverkliga system- och produktlösningar som framgångsrikt balanserar kraven på affärsmässighet och nytta. Vår kompetens spänner över livscykelns alla faser och vi har stor erfarenhet av komplexa ledningsuppdrag som involverar tekniska system från olika försvarsgrenar.

Vi hjälper kunden skapa en sammanhållen system- och produktportfölj byggd på strukturerad systemplanering och tydlig spårbarhet mellan anskaffning och behov. I sammanhanget tar vi höjd för försvarsmaktens förändrade krav på exempelvis modularitet och samfunktion.

Våra tjänsteområden/delar inom systemledning:

  • Omvärldsanalyser
  • Konfigurationsledning och styrning
  • Arkitektur
  • Kravutformning
  • Systemdefinition
  • Systemplaner
  • Specifikationer
  • Funktionsobjekt och funktionskedjor

Läs mer om