Sambands- & ledningssystem

Combitech har unik erfarenhet av kommunikationslösningar som klarar de allra tuffaste utmaningarna. Till exempel i svåra miljöer eller vid kriser i samhälle, myndigheter och företag.

Att säkerställa samband och ledningssystem oavsett läge kräver noggrann kartläggning och analys av allt från risker och förutsättningar i den fysiska miljön, till tekniska utmaningar, integrationsbehov och givetvis behovet av fungerande information och kommunikation.

Combitech erbjuder helhetsåtaganden, kompetens och tjänster inom områdena samband, svåra miljöer och ledningssystem. Vi hjälper dig kartlägga och ta kontroll över faktorer som påverkar eller hotar systemen. Vi genomför studier, utvecklar strategier och stärker riskhanteringen. Och vi hjälper till att analysera, upphandla och införa tekniska lösningar och tjänster som säkerställer kravuppfyllnad och tillgänglighet.

I vår kompetensportfölj ingår också specialistområden som RAKEL, krypto, EMC-labb, elmiljö, antenner, akustik, sensorer och mycket annat.

Våra tjänsteområden/delar inom sambands- och ledningssystem:

 • Konceptstudier och användarmiljö
 • Projektledning och Systems Engineering
 • Ledning och sambandsanalys - Rakel
 • Förvaltningsledare- och instruktörsutbildning - Rakel
 • Upphandlingsstöd och specifikation
 • Integration
 • Verifiering och validering
 • Telekonflikt och samexistens
 • Cyber Security och riskhantering
 • Radiosystem, antenner- och satellitkommunikation
 • IP-nätverk och transmission
 • Internet of Things, sensorer och mobilitet
 • Rakel och WIS
 • Buller, el-miljö och EMC
 • Krisberedskap

Läs mer om