Säkerhetsskydd

Combitech skapar lösningar för ett tryggare samhälle

Vi hjälper offentliga och privata verksamheter att utveckla sina förmågor inom Krisberedskap, Civilt Försvar och Säkerhetsskydd. Våra konsulter har många års erfarenhet av att stödja kunder i att hantera risker, upprätthålla kritiska funktioner och utveckla sin krishantering vid allvarliga incidenter, samhällsstörningar och inför höjd beredskap. Det är vårt bidrag till ett tryggare samhälle!

Prata säkerhetsskydd med våra experter >>

Underlätta administrationen med digitalt verktyg

Vi har utvecklat ett verktyg för säkerhetsadministration för att effektivisera arbetet. Systemet möjliggör digital kommunikation och är flexibelt när det gäller att generera underlag i rätt format för önskat ändamål, till exempel för kommunikation med SÄPO.

Läs mer om vårt verktyg för att underlätta säkerhetsadministrationen

Våra tjänsteområden/delar inom säkerhetsskydd:

 • Säkerhetsanalys inklusive hotanalys, konsekvensanalys och sårbarhetsanalys
 • Programvara till stöd för säkerhetsskyddsadministration som ex säkerhetsprövning och registerkontroll
 • Utbildning och övning i krishantering
 • Robusta kommunikationslösningar och ledningscentraler
 • Säkra rum genom Teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU), bland annat buggsvepning
 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Fysiskt skydd

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att förebygga brott mot Sveriges säkerhet, till exempel spioneri, sabotage och terrorism. Combitech erbjuder kompetens och tjänster inom alla delar av säkerhetsskyddsarbetet. Myndigheter, bolag och andra verksamheter som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen omfattas av krav på att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Med säkerhetsskydd avses skydd mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter, samt skydd mot terrorism.

För att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd krävs en säkerhetsanalys som definierar de skyddsvärda områdena i verksamheten och analyserar hotbilden. Därefter bedöms behoven av tillträdesbegränsning, informationssäkerhet och säkerhetsprövning av personal. Fortlöpande utbildning av personalen och kontroll av den egna verksamheten är förutsättningar för ett framgångsrikt säkerhetsskyddsarbete.

Combitech har under många år lämnat stöd till civila myndigheter och försvarsmyndigheterna kopplat till behov avseende säkerhetsskydd. Vi tillämpar väldefinierade och beprövade metoder, kompletterat med branschledande laboratorie- och testresurser samt en omfattande utbildningsverksamhet. Med över 40 års erfarenhet och mer än 200 specialister på tio orter i Sverige är vi väl rustade för att bistå våra kunder med analys, planering, implementering och kontinuerligt arbete med säkerhetsskydd.

MED VÅR BAKGRUND ÄR SÄKERHET INGEN ÖVERRASKNING

Combitech har en lång och nära relation med Försvarsmakten och försvarsindustrin. En relation som bygger på ömsesidig förståelse för vikten av hög säkerhet och sekretess. Den här inställningen tar vi med oss även i våra uppdrag inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd som går ut på att hjälpa offentliga och privata organisationer att förebygga och hantera störningar till följd av exempelvis hot, naturkatastrofer eller cyberattacker. Tack vare vår närvaro på flera orter i Sverige har vi nära till kunder i hela landet.

Combitechs erbjudande inom Krisberedskap, Civilt Försvar och Säkerhetsskydd omfattar alla delar som krävs för ett bra beredskapsarbete. Vi är en helhetspartner att lita på! Det som gör oss unika är vår syn på människa och teknik, vår breda erfarenhet inom området och vår speciella kombination av specialistområden. Det gör sammantaget att vi kan hjälpa offentliga aktörer och företag att utveckla sina förmågor, förebygga hot mot Sveriges säkerhet och upprätthålla kritiska funktioner i samband med samhällsstörningar, höjd beredskap och andra allvarliga incidenter.

Våra certifieringar

 • EC/ITSEF
 • SO/IEC 9001
 • ISO/IEC 17025
 • ISO/IEC 27001

Vi skapar förutsättningar för trygg digital transformation

Combitech erbjuder även tjänster och kompetenser inom robust infrastruktur, säkra kommunikationer och Cyber Security. Här ryms specialistområden som till exempel framtidssäkra kommunikationsnätverk, penetrationstester, väderobservationssystem för flygplatser och tjänstekoncept för säkra transaktionsflöden. Ett snabbt växande teknikområde med extra fokus på säkerhet är autonoma fordon och transportsystem. Här är vi djupt involverade i samarbeten och forskningsprojekt som kommer att revolutionera sätten vi färdas på.

Läs mer om