Ledningsstödssystem

Inom området Ledningsstödsystem har Combitech förmågan att erbjuda ett komplett projekt- och systemstöd genom hela livscykeln, för allt från mindre delsystem till komplexa system av system.

Combitech har mer än 40 års erfarenhet av att bistå Försvarsmakten i att omvandla materiel till operativ förmåga som ska vara tillgänglig dygnet runt, året runt. Vi skapar förutsättningar för underhålls- och förvaltningsorganisationen att optimera sin verksamhet, och vi har oöverträffad förmåga att stödja tidskritisk verksamhet med höga krav på flygsäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet och tillgänglighet. Alltsammans med fokus på slutanvändarens föränderliga behov.

Vi tillför kompetens redan i behovsanalys och konceptfas, och skapar tydliga ramar för utvecklandet av innovativa och kostnadseffektiva lösningar som balanserar förmågekrav och ekonomiska realiteter på optimalt sätt. Vår kompetens kan även användas till att stödja kravställning och upphandling, eller utveckla och integrera system som inte redan finns på marknaden. Med tekniskt djup och beprövad metodik, kombinerat med omfattande verksamhetsförståelse, är vi en långsiktig och pålitlig partner som tar ansvar för att helheten fungerar och är aktuell över tiden – inte bara vid leveranstidpunkten.

Våra tjänsteområden/delar inom ledningsstödssytem:

  • Stridsledningssystem – luft, sjö och mark
  • Informationssystem
  • Stabs- och ledningsplatser – fasta/mobila
  • Sambands- och kommunikationslösningar
  • TDL - taktiska datalänksystem
  • Informationsförsörjning
  • Militära vädersystem
  • Underrättelsesystem
  • Sensorsystem
  • Kryptosystem

Läs mer om