Krisberedskap

Skapa en motståndskraftig organisation

Allvarliga incidenter och kriser kan få stora konsekvenser i din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att skapa en organisation med hög motståndskraft genom att erbjuda expertisen som behövs för att förhindra och hantera kriser. Vi erbjuder också hjälp i översynen som följer. Effektiv krisberedskap är en fråga om förtroende. Därför är det ännu viktigare att etablera verktyg för samarbete och kommunikation om din verksamhet är beroende av kritiska flöden till nyckelkunder och andra intressenter.

Combitech har ett brett utbud av tjänster inom området kontinuitetsplanering, säkerhetsinformation och krigsförberedelse. Vår metod kan beskrivas enligt följande: vi analyserar organisationens möjligheter och utmaningar för att kunna planera och införa lämpliga åtgärder och övningar på löpande basis. 

Regelbundna övningar och genomgång av lärdomar från tidigare kriser är grundläggande i krisförberedelse då man utvecklar organisationens förmåga att agera och ta beslut när det verkligen gäller. Det blir viktiga verktyg för att identifiera förbättringar vilket är avgörande när man bygger organisationens motståndskraft. Utöver att erbjuda support i etablering av krisförberedelse kan vi också erbjuda din organisation hjälp med krishantering när något har inträffat, för att förebygga att incidenten utvecklas till en fullskalig kris. 

Vill du veta mer? Maila dina frågor till en expert här >>

7 STEG FÖR FRAMGÅNGSRIK KRISHANTERING

* varje steg förklaras under illustrationen

Läs mer om