Integrated logistics

Avancerad teknik är ingenting värd om kalkylerna inte håller. ILS är en internationellt etablerad ledningsstrategi för att åstadkomma rätt balans mellan kostnader, kvalitet och teknisk funktion under systemets livslängd.

Combitech har mycket lång erfarenhet av ILS ur två olika perspektiv - kravställarens och leverantörens. Vi erbjuder spetskompetens, långsiktighet och genomförandeförmåga inom alla delar av ILS-processen. Från strategi och planering till analyser, upphandlingsstöd, management, optimeringar och framtagning av teknisk dokumentation.

Med de övergripande målen att optimera systemens tillgänglighet, livscykelkostnader och underhållsresurser anpassar vi affärsmodellen efter dina behov. Som åtaganden, arbetspaket eller outsourcing. Vi jobbar med de bästa verktygen och enligt standarderna inom området, och dessutom erbjuder vi våra kunder kurser inom ILS och logistik. Som mervärde tillför vi även ledande erfarenhet av modellbaserat arbete i alla delar av produktlivscykeln.

Våra tjänsteområden/delar inom integrated logistics:

  • Product Life Cycle Management (PLM)
  • Underhållsanalys
  • Life Cycle Cost
  • Logistic Support Analysis (LSA)
  • Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA)
  • Supply Support
  • Reservdelsoptimering

Läs mer om