Att möta Informationspåverkan

Informationspåverkan och påverkansoperationer är en typ av säkerhetshot som MSB såväl som SÄPO och MUST varnar för i allt större utsträckning. Sårbarheter i samhället utnyttjas för att illegitimt påverka individer, grupper och organisationer. 

Vi hjälper offentliga och privata verksamheter att utveckla sina förmågor inom Krisberedskap, Civilt försvar och Säkerhetsskydd. Våra konsulter har många års erfarenhet av att stödja kunder i att hantera risker, upprätthålla kritiska funktioner och utveckla sin krishantering vid allvarliga händelser, samhällsstörningar och inför höjd beredskap. Det är vårt bidrag till ett tryggare samhälle.

Vad är informationspåverkan?

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom (medvetet eller omedvetet). Kommunikation som syftar till att störa, vilseleda och uppnå egna ekonomiska-, politiska- eller militära målsättningar. Exempel på tekniker som används är desinformation, social- och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik. Informationspåverkan riktas mot er verksamhet för att ni är det prioriterade målet eller så används er organisation som ”en bricka i ett större sammanhang”.

SKAPA EGEN FÖRMÅGA ATT MÖTA INFORMATIONSPÅVERKAN:

1. Ta ett strategiskt helhetsgrepp

Skapa medvetenhet inom den egna organisationen. Arbeta med att bygga och vidmakthålla ett starkt varumärke och en väl förankrad värdegrund. Lär känna era målgrupper och lägg kraft på er strategiska kommunikation. 

2. Kontroll över risker

Involvera säkerhetshot såsom informationspåverkan i er befintliga risk- och sårbarhetsanalys. Gör en konsekvensanalys.

3. Omvärldsbevakning

Utveckla er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera information och händelser i omvärlden som kan användas för att skada er egen eller era samarbetspartners verksamhet. Bevaka ert varumärke och era intressen även i kanaler som ni själva inte använder. 

4. Säkra kritiska processer

Skapa en kontinutetsplan med tydliga roller och kommunikativa mandat. Bygg nätverk med sakkunniga, myndigheter och media.

5. Skapa grundförmåga

Bygg en egen förmåga att möta informationspåverkan. Hur ni ska arbeta proaktivt och hur ni ska agera reaktivt vid olika händelser. Ta fram styrningar och planering för faktabaserad respons resp. argumentationsbaserad respons.

6. Utvärdera. Förändra. Förbättra

Beskriv. Reflektera. Dela. Gör en plan för hur ni kontinuerlig vidmakthåller och utvecklar egen förmåga.

”Många av hoten kan förekomma i hela konfliktskalan – från fred till kris och krig – och de är inte linjära. Metoderna är ofta förnekbara, dolda och tvetydiga. Instrumenten spänner från cyberangrepp till påverkansoperationer, utnyttjande av ekonomiska beroenden och våldsanvändning”

MUST Årsöversikt 2020

Våra tjänster inom informationspåverkan:

Grunderna för att kunna möta informationspåverkan är att genom utbildning och övning:

  • Höja medvetenheten om informationspåverkan
  • Skapa förmåga att identifiera informationspåverkan
  • Skapa förmåga att agera proaktivt och reaktivt mot informationspåverkan

En viktig del i arbetet med att skapa organisatorisk motståndskraft mot informationspåverkan är att genom kunskapsspridning skapa medvetenhet inom den egna organisationen. Första steget kan vara ett kortare föredrag för all personal eller en utbildningsdag för er ledningsgrupp, er kommunikationsavdelning och säkerhetsansvariga.

Exempel på tjänster

  • Föreläsning
  • Utbildning halvdag/heldag (med särskilt fokus på exempelvis debunking eller OSINT)
  • Övning och Workshop
  • Målgruppsanalyser, sårbarhetsanalyser och hotbildsbedömningar
  • RSA- och säkerhetsskyddsarbete, exempelvis Red Team Testing (som innebär att en grupp experter testar verksamheten för potentiella sårbarheter ur flera perspektiv)
  • Utredning, analys och omvärldsbevakning
  • Strategiarbete (kriskommunikation, strategisk kommunikation, riskkommunikation) 

Vid behov skräddarsyr vi efter era specifika önskemål. Inkom gärna med offertförfrågan.

Läs mer: