Informationsförsörjning

Flödet av information är en kritisk faktor i en verklighet där behovet av ledning och samordning ökar i takt med snabbt växande informationsmängder, säkerhetshot och utvecklingen av tekniska system.

Combitechs experter och konsultteam säkerställer enad och kvalitetssäkrad information via effektiv databashantering byggd på optimal samverkan mellan olika system och aktörer. Diskrepanser upptäcks tidigt, versioner och konfiguration hanteras gemensamt, dubbelarbete undviks, data kan återanvändas, information kan levereras i rätt format och rätt tid. Genom att i en exakt tidpunkt leverera ledningsinformation till flera samverkande system ur en gemensam datakälla, skapas full systemeffekt.

Vid behov utformar vi kompletta team för såväl informationsproduktion som produktionsmiljö. Informationsproduktionsteamet innehåller alla de roller som krävs för till exempel projektledning, kravställning av mjukvara, produktion och leverans av informationsprodukter. Produktionsmiljöteamet jobbar agilt och tar helhetsansvar för utveckling, förvaltning och drift. Allt sker i nära samarbete med användare och intressenter.

Våra tjänsteområden/delar inom informationsförsörjning:

  • Informationsförsörjning
  • Informationsmodellering
  • Datafångst
  • Databashantering av data/information
  • Versionshantering
  • Distribution av informationsprodukter
  • Systemutveckling

Läs mer om